Uitgelicht

Bert

Renkema. Bert Renkema. Komt uit Marum. Dat ligt vlakbij Leek. Autorijschool Bert Renkema uit Zevenhuizen. Toen Bert en Marga Renkema. Nu Marga de Jong. Ik denk dat ik met mijn autorijschool Rijbijkoos voor zeker tienduizenden euro’s door ze ben opgelicht.

We besloten medio 2007 met nog een rijschoolondernemer te gaan samenwerken onder de naam Less4all. Marga zou tegen vergoeding de aanmelding van leerlingen en de CBR-administratie coördineren
. Maar ze was toen volledig arbeidsongeschikt. En kennelijk vergat ze haar nieuwe job door te geven aan het UVW. Dat noem ik fraude en de rechercheur van het UWV was het daarmee eens.

Long story short. Er kwamen van Less4all geen nieuwe aanmeldingen en Marga stuurde gepeperde rekeningen. Dus. Samenwerking stopgezet. Betalingen gestaakt. Voelde me opgelicht. En laat er alsjeblieft geen misverstand over bestaan dat ik van mening ben dát ik door Bert en Marga ben opgelicht, én dat ik ook toen al te maken had met antisemitisme.

Op Facebook noemt Bert Renkema de fraudeur René Dijkstra van voorheen Mondzorg Bedum en het failliete Mondzorg Noord “vriend“. Vrienden van de Gereformeerde Vriendenrepubliek. Wordt vervolgd.

Uitgelicht

Johan

Swieringa. Vroeger wijkagent van Hindeloopen want gepensioneerd. Wijkagenten spelen een belangrijke rol in de bescherming politieke belaging van mensen in hun woonomgeving.

Toen ik pas in Hindeloopen kwam wonen wisten een paar overburen vrijwel direct wie ik ben. De lasterlijke aanklachten begonnen vrijwel direct- het is een eeuwenoud antisemitisch recept; ik zou een veroordeelde pedofiel zijn – ik heb de leerlingen van mijn autorijschool in Assen opgelicht – en daar in drugs gehandeld. En één van die overburen- een overigens niet al te snuggere noemde Johan Swieringa als zijn bron. Bingo.

Daarom nodigde ik wijkagent Swieringa uit om bij mij thuis aan de Stads Weide low key over die lasterlijke aanklachten te komen praten. Dat kon niet, want een politieauto voor de deur houdt de brandstapel brandend. Tijdens het gesprek vroeg ik hem om bescherming tegen die lasterlijke aanklachten. Natuurlijk heb ik die niet gekregen. Toen niet en nu nog niet. Want de zwarte politie gedraagt zich hetzelfde als de nazi’s toen. En laat er alsjeblieft geen misverstand over bestaan dat ik op basis van historische feiten van mening ben dat ze dat zijn.

Vlak voor zijn pensionering kreeg Johan Swieringa van justitie de opdracht om een nieuwe lasterlijke aanklacht te bezorgen. En natuurlijk ging het weer over de zaak van hun gereformeerde vriendje, de fraudeur René Dijkstra van Mondzorg Bedum en het inmiddels failliete Mondzorg Noord. En toen ontstond er een
felle discussie met schoft Swieringa, die kandidaat-raadslid was voor het CDA in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De moraal van het verhaal is dat justitie al vanaf 2010 zelf achter de aangiftes van smaad zit die tegen mij zijn gedaan. Om ze mij in de schoenen te laten schuiven door rechters van het satanistische-nazistische netwerk, hun gatekeepers.
Blijf het hier volgen.

Uitgelicht

Henk

Bos. De vrijgemaakt gereformeerde gerechtsdeurwaarder Henk Bos woont in het Drentse Westerbork. Henk Bos is actief Lions clublid bij ”Börck Overessinghe”. Henk handelt niet volgens hun Erecode en Doelstellingen. Want hij is slechts uit op geldelijk gewin en gaat daarbij over lijken.

Hoe kwam ik met Henk Bos in “contact”? Dat was in 2007 toen ik nog in Assen woonde. Daar kreeg ik te maken met een groep, een nazi-netwerk, dat vanuit religieuze motieven mijn leven met lasterlijke aanklachten in de war heeft geschopt.
Omdat ik Joods en homoseksueel ben.

Het onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money publiceerde een artikel over het Forum voor de Democratie waarin staat dat aan die partij verbonden steenrijke orthodox gereformeerde geldschieters de rechten van homoseksuelen, vrouwen, en transgenders willen inperken.

In 2007 fuseerde @Home uit Groningen met Ziggo. Vanaf dat moment word ik door Ziggo belaagd met lasterlijke aanklachten (onbetaald laten van facturen).
De rechtszaken verloor ik allemaal omdat er van systeemcorruptie niet te winnen valt. Drie keer ben ik de afgelopen twee jaar juridisch genaaid door de gereformeerde nazi-rechter E.T.M. Zwart-Sneek, ze is gatekeeper van het satanistische, nazistische, pedofielennetwerk.

Valt er nog iets over Henk te vertellen? Jawel, hij was de werkgever van de moeder van Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen, het meisje dat daar van de flat werd gegooid. Een satanistische moord.

Henk Bos gaat over lijken.

Uitgelicht

Rob

Meyst. Rob Meijst. Meyst lijkt op een valse naam. Rob is tandarts bij Alldental in de stad Groningen. Mondzorg Noord, de rechtsopvolgster van Mondzorg Bedum – van de lunatic René Dijkstra – is vanwege faillissement opgehouden met bestaan.

Rob was de geldezel van René Dijkstra, een persoon zonder medisch relevante opleiding. Deze neptandarts uit Bedum bemachtigde in 1992 vrijwel zeker met diplomafraude een declaratiecode bij Vektis en kon daarmee tot 2013 – dus 20 jaar lang – declareren bij zorgverzekeraars.

Een geldezel laat zijn rekening gebruiken om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen.

Welke motieven er ten grondslag lagen aan het besluit van Rob om zijn declaratiecode die was gekoppeld aan zijn zakelijke rekening na die 20 jaar ter beschikking te stellen aan René Dijkstra is niet belangrijk. Er wordt gesuggereerd dat die financieel waren. Wel belangrijk is dat het verboden is.

Dat Rob niet is vervolgd komt door de enorme systeemcorruptie in
Noord-Nederland in heel de justitiële keten. Lees hier het onderzoek naar Mondzorg Bedum.

Uitgelicht

Diederik

Diederik Greive is een racist, een fascist. Een nazi. Deze forse beschuldiging kan ik onderbouwen. Ik ben Joods en homoseksueel. En heb te maken met institutionele discriminatie vanaf het moment dat ik in 1994 in Assen ging wonen. Diederik Greive is hoofdofficier van justitie in het arrondissementsparket Noord-Nederland.

Diederik liet bij zijn aanstelling weten dat hij werk wil maken van ondermijning:

Criminelen die in de bovenwereld infiltreren, maar ook bedrijven die misbruik maken van hun positie

Ik geloof er niets van. Want heel de justitiële keten in Noord-Nederland is al tientallen jaren lang ondermijnd door orthodox-gereformeerden. Ze zijn daar en in de bovenwereld gepositioneerd op alle sleutelposities. Gatekeepers bij politie en justitie voorkomen dat hun broeders en zusters voor misdrijven* worden vervolgd, én openen de jacht op de boodschappers.

Vanaf 1994 al heb ik te maken met lasterlijke aanklachten en uitsluiting met een discriminatoir motief telkens gepleegd door orthodox gereformeerden die niet alleen werkzaam zijn bij de overheid maar ook in het bedrijfsleven. Mijn maatschappelijke carrière en mijn goede eer en naam zijn verwoest door gereformeerde nazi’s bij politie en justitie. Volgens vast patroon gebruiken ze daarbij incasso-procedures, bekeuringen in het verkeer, verspreiding van laster in de woonomgeving door wijkagenten, én fake-aangiftes van smaadschrift.

Ook in deze dagvaarding die ik vrijdag 16 oktober 2020 ontving staat dat er aangifte van smaadschrift tegen me zou zijn gedaan. Het betreft ook dit keer weer criminelen: de neptandarts en nazi René Dijkstra, de nazi-gerechtsdeurwaarder Tom Pothof, de nazi-rechter Fred Janssens en de nazi-rechercheur Meindert de Boer van het crime-team Bolsward. Zou, want tijdens het verhoor kreeg ik geen inzage in het dossier van twee rechercheurs die weigerden om hun naam te noemen. Deze vier fundamentalisten hielden en/of houden zich bezig met financieel-economische criminaliteit- danwel het faciliteren daarvan: ondermijning van de samenleving.

Mijn advocaat heeft justitie verzocht om een digitaal onderzoek om daarmee te ontzenuwen dat ik verantwoordelijk ben voor uitlatingen die beweerdelijk op internet zouden zijn geplaatst. Want dat staat niet vast omdat ze daarop bijna zonder uitzondering onvindbaar zijn. Justitie liet mijn advocaat weten dat er geen onderzoek nodig is omdat er aangiftes zijn gedaan. Een juridisch kromme redenering.

De vrijmetselaar Ludo Abicht is een Vlaams filosoof, germanist, publicist en dichter. In zijn boek De eeuwige kop van Jood onderzoekt hij de ontstaansgeschiedenis van het antisemitisme: de geloofsruzies tussen Joden en christenen. Hij schrijft dat vervolgingen van Joden door christenen altijd gebaseerd waren op lasterlijke aanklachten en geeft daarvan in het boek voorbeelden.

Het probleem is dat rabiate Jodenhaat zich niet tot de invloed op zijn bewonderende toehoorders en de overheden beperkte, maar meer dan duizend jaar lang direct en indirect het giftige anti-judaïstische discours binnen het christendom heeft gestimuleerd.

Orthodox-christenen keuren homoseksualiteit sterk af. Ze keuren mij daar dus ook al op af. Ze vinden het in strijd met hun geloof en beroepen zich daarbij op de bijbel. Vorige week werd er op het onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money een artikel gepubliceerd waarin staat dat steenrijke orthodox gereformeerde geldschieters van het Forum voor de Democratie de rechten van homoseksuelen, vrouwen, en transgenders willen inperken. Daar komt een politieke aap uit de mouw. Vanaf 1994 ben ik al de kanarie in de kolenmijn.
And here it is.

In de praktijk betekent het onder andere dat de diepgelovige
Van Schothorst ijvert voor de inperking van rechten voor homoseksuelen, transgenders en vrouwen.

Wie hadden er ook zo’n hekel aan homoseksuelen?

* Niet limitatief opgesomd: Mondzorg Bedum – Actium Wonen Assen – Wierden en Borgen Bedum -Alescon Hoogeveen – WMD Assen.

Uitgelicht

Job

Te Boekhorst. Job te Boekhorst van escortbureau He & She in Groningen. Zij is – ook toen zij nog een hij was – al tientallen jaren de leverancier van minderjarigen aan pedofielen. Job heet nu Riekie Gladys te Boekhorst.

Job kreeg landelijke bekendheid toen hij dertien in de kelder van hofadvocaat Salomonson genomen pikante foto’s van seksueel misbruik van minderjarige jongens probeerde te verkopen aan Willem Smitt, toen de hoofdredacteur van het weekblad Privé. Volgens Te Boekhorst stond op de bewuste foto’s de hofadvocaat in SM-outfit afgebeeld samen met vier poedelnaakte minderjarige jongens.

Toen nog Job had ook een escortbureau in Utrecht. Dagblad Rivierenland heeft hem voor een artikel dat op 9 mei 1995 werd geplaatst geïnterviewd. In het artikel zegt Job dat hij zich sterk wil maken voor de verlaging van de minimum leeftijd voor prostituees van achttien naar zestien jaar. De zedenpolitie van Utrecht kon zich daar niet in vinden en dus vertrok Job naar de stad Groningen en runde hij een bordeel vanuit een woning aan de Deelheugte in Assen.

In dat bordeel ontmoetten oudste en voorganger van de Destiny Church én officier van justitie Pieter van Rest en de in die wijk woonachtige “ouderling” van de vrijgemaakt gereformeerde kerk ‘De Voorhof’ én de financiële man van Actium Wonen Henk Metselaar de toen nog minderjarige Niels Offereins en zijn vriendinnetje Andrea elkaar horizontaal en rectaal. De christelijke naastenliefde is werkelijk onbegrensd.

Uitgelicht

Jos

Kienstra. Jos Kienstra was rechercheur bij de politie Eenheid Noord-Nederland. Bij het crimeteam Bolsward. Tegen hem heb ik bij het Landelijk Parket aangifte gedaan van seksueel misbruik van twee meisjes in het dorp waar hij woonachtig was. Dat was de reden dat hij naar Bolsward is verhuisd. Want hij werd het dorp uitgejaagd. Kienstra is actief bij een sportclub. Ook met jongeren. Dat vind ik ongewenst.

Pedofielen worden beschermd door het Openbaar ministerie, dat hebben we bij officier van justitie Vincent Leenders wel gezien. En bij officier van justitie Pieter van Rest van het OM Noord-Nederland. Ze worden beschermd door heel de justitiële keten. Het Landelijk Parket heeft mijn aangiftes tegen Pieter van Rest en Jos Kienstra dan ook niet in behandeling genomen.

Jos Kienstra heeft tegen mij aangifte van smaad gedaan. Zijn aangifte is wel in behandeling genomen door het satanistische, nazistische, pedofielennetwerk.
De zaak dient op 8 januari 2021 in de “rechtbank” van Leeuwarden.

Justitie wil door het voeren van politieke processen voorkomen dat er informatie over systeemcorruptie naar buiten komt.

Uitgelicht

Liesbeth

De Ruiter. Liesbeth. Officier van justitie bij het @OM_NoordNL. Liesbeth is gatekeeper van een crimineel, religieus, netwerk. Ze is/was lidmaat van de vrijgemaakt gereformeerde kerk in de wijk Kloosterveen in Assen.

In haar rol van gatekeeper heeft Liesbeth ervoor gezorgd dat het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en Groene Land Achmea niet zijn vervolgd voor declaratiefraude en verduistering van premiegeld in 2007. Fernando Santing uit Beilen, volgens eigen zeggen in dienst van de AGIN Pranger uit Assen, beschermde ze door hem niet te vervolgen voor de poging moord op 4 december 2015.

Alle personen betrokken bij deze zaken zijn vrijgemaakt gereformeerd.
Maar wat is hun motief? Simpel: dat is discriminatoir en ook mijn kennis van fraude-en zedenzaken (met minderjarigen) gepleegd door leden van dit netwerk- en het afdekken ervan; de systeemcorruptie in heel de justitiële keten.

Uitgelicht

@CAK_Zorgpremie

Dit weekend ontving ik van een anonieme afzender het besluit van het CVZ van 27 juli 2016 waarop het CAK sinds juni 2020 “ineens” de bronheffing op mijn Participatiewet-uitkering bij @SWFryslan baseert. Het gaat om wat er in dat besluit staat.

U heb de premie voor uw zorgverzekering 6 maanden of langer niet betaald.

Nu heb ik bewijs voor bedrog (corruptie) bij het CAK. Want op 11 juli 2016 heeft @zilverenkruis mij afgemeld als wanbetaler. Het gaat om wat er in dat besluit staat.

U hebt een betalingsregeling getroffen met uw zorgverzekeraar.

Dat is onjuist. Want de door satanistische nazi’s bij @zilverenkruis met bedrog gecreëerde vordering was na vijf jaar wettelijk verjaard. De SKGZ stelde een klager in een identieke zaak tegen deze nazi-zorgverzekeraar met een bindend advies in het gelijk.

Uitgelicht

Fred

F. (Fred) Janssens is “rechter” bij de rechtbank Noord-Nederland. Hij maakt deel uit van het satanistische, nazistische, (pedofielen)netwerk dat mij sinds 2002 belaagt. Gisteren heb ik bij het OM Noord-Nederland aangifte tegen hem gedaan van ambtelijke corruptie en van systeemcorruptie in heel de justitiële keten in de zaak Mondzorg Bedum.

Kern van de aangifte tegen Janssens is dat hij mijn pleitnota met daarin bewijs voor de corruptie bij de politie en de economische misdrijven die René Dijkstra heeft gepleegd buiten beschouwing heeft gelaten in zijn bewijsredenering die heeft geleid tot een veroordeling van smaad. Dat blijkt uit het proces-verbaal van de zitting dat onder zijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid is opgemaakt.

Het motief van dit netwerk is religieus, discriminatoir. Gericht op mijn etnische roots, seksuele voorkeur, en kennis van pedofielennetwerken, ook als slachtoffer. Bijna zonder uitzondering zijn de “leden” vrijgemaakt gereformeerd en verlenen ze op basis van die wederkerigheid wederechtelijk diensten aan elkaar.

De zaak Mondzorg Bedum staat niet op zich. Ook bij Alescon in Hoogeveen, woningstichting Actium Wonen in Assen, woningstichting Wierden en Borgen in Bedum, en de WMD in Assen was er sprake van (miljoenen)fraudes waarvoor de hoofdverantwoordelijken niet zijn vervolgd.

Uitgelicht

Roof (2)

Gerechtsdeurwaarder Tom Pothof van Wiggers Van Meggelen uit Zutphen maakt deel uit van het satanistische, nazistische, (pedofielen)netwerk dat op 22 oktober 2019 mijn inboedel heeft geroofd op basis van een valse volmacht en een valse inboedelakte.

Een bijzondere (hoofd)rol was daarbij volgens mij weer weggelegd voor mijn voormalige arbeidsbemiddelaar Maarten Wienbelt uit Oosterbeek – de meneer dat valt mij tenminste heel erg op – die zich opwerpt als ondersteuner van mensen die “staatsgevaarlijk” zijn zoals ik. Zijn schoonvader zou een hoge positie bij de politie hebben of hebben gehad.

Volgens de dagvaarding zou ik geld voor juridische diensten schuldig zijn aan de STIDAG van ing. A. van der Voort en data van de website ‘Spreukenland’ in mijn bezit hebben.

Tom Pothof heeft zichtbaar de handtekening van ing. Arnold van der Voort vervalst want die wijkt af van die hij op andere officiële documenten heeft geplaatst. Op de dag dat hij de volmacht zou hebben gegeven “woonde” hij volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel in de dagvaarding op het adres Hollewandsweg 17 te Zwolle. Op dat adres is hospice Lotus gevestigd.

Arnold was als gevolg van meerdere hersenbloedingen en Parkinsonisme al zeker een jaar handelingsonbekwaam en was mogelijk op 22 oktober 2019 al overleden of stervende.

De website van de STIDAG staat nog steeds op actief. Een mededeling dat Arnold is overleden is niet geplaatst. Mogelijk is Maarten Wienbelt ermee aan de haal gegaan.

Wordt vervolgd.

Uitgelicht

Riekie

In 2018 werd ik door het @OM_NoordNL gedagvaard voor smaadschrift, onder andere, na fake-aangiftes van (jongens)bordeelhouder Riekie Gladys te Boekhorst (in de pedoscene aka Job te Boekhorst) van escortbureau He & She in Groningen en de kickboksende Fernando Santing uit Beilen, volgens eigen zeggen toen in dienst van gerechtsdeurwaardersbureau AGIN Pranger uit Assen: het pedofielennetwerk dus in al haar facetten, dus ook financieel-economisch.

Het p-v van bevindingen in het proces-dossier dat is opgemaakt door A. van der Wal – Waninge (FRL01833) is gescript: dat wil zeggen, ze heeft van bovenaf (van HovJ Fred Westerbeke) de instructies gekregen om het zo op te schrijven. De politie heeft geen minuut onderzoek gedaan. Dus wáár baseert ze haar beschuldigingen op?

Natuurlijk volgde er een veroordeling. Maar niet nadat ik de OvJ van het Landelijk Parket Henk “Rododex” Mous uit Balk en Vaatstra-rechter Bert Dölle uit Kleine Huisjes totaal voor schut had gezet. Op de zitting was niet één van de “aangevers” aanwezig, en dat is heel bijzonder. Over Henk heb ik het hier al gehad. En tja, Dölle woont op een steenworp afstand van die zeehonden- en kinderopvang in Pieterburen. Maar dat is slechts toeval.

Geen middel werd en wordt door satanistische, nazistische, pedofielen bij justitie onbenut gelaten om te proberen om in gescripte artikelen in MSM Demmink-Kroongetuige Koos van Woudenberg uit Hindeloopen publicitair – dus voor het grote publiek – onschadelijk te maken. Dat doen ze (AIVD en MIVD) door al vanaf 2009 onder mijn naam uitlatingen op internet te plaatsen en op basis daarvan vervolging wegens smaad in te stellen. Maar ik ben, wij zijn, sterker. Wij weten dat het echte recht zal zegevieren.

Uitgelicht

Joods

Mijn naam is Jacobus van der Zee. Op 10 oktober 1962 ben ik geboren in Bolsward. Mijn biologische moeder heet Grietje Peper. En mijn biologische vader Jacob van der Zee; zij werd geboren in Franeker, hij in Wijnaldum.
Ze zijn getrouwd in Pietersbierum, gemeente Barradeel, op 17 september 1953.
In ons gezin werden nog 7 kinderen geboren. Peper en Van der Zee zijn Joodse familienamen. Mijn voorouders zijn grotendeels afkomstig uit de provincie
Zuid-Holland.

Op de geboorteakte staat dat ik in oktober 1977 ben geadopteerd door Jannie van Woudenberg-Wiersma en Willem van Woudenberg. Zij heeft Friese familieroots. Ook de naam Van Woudenberg staat op de lijst van Joodse familienamen.

In december 1974 verhuisde ik met mijn pleegouders naar Sexbierum.
In dat dorp woonde op dat moment mijn biologische vader en ook een aantal van mijn broers en zusters. Maar dat wist ik niet omdat niemand het mij heeft verteld. Een jaar later verhuisden we naar een boerderij even buiten Pietersbierum.

Grietje overleed op 19 november 1977 in Leeuwarden. Ze woonde toen in Bolsward op het adres Schelte à Bolswertstraat 9. Ze ligt begraven op de begraafplaats van Bolsward op een steenworp afstand van de Joodse begraafplaats daar. De notaris in Sexbierum die haar nalatenschap afwikkelde,
De Groot, vertelde me toen dat ik van beide ouders Joods ben.

Uitgelicht

@ZilverenKruis

Al vanaf 2007 lig ik in de clinch met satanistische nazi’s bij Zilveren Kruis.
Dat heeft te maken met mijn kennis over een satanisch, seksueel, ritueel in een bos vlakbij de zandafgraving De Moere bij Grolloo. Een bijeenkomst waarbij de (latere) voormalig bestuursvoorzitter van @Achmea Zorg Norbert Hoogers aanwezig was.

In de bossen rond die zandafgraving vonden rond de periode dat de Groningse HIV-zaak in het nieuws was satanische rituelen plaats.

Satanisten, psychopaten, zijn te herkennen aan de woede in hun ogen als je ze ontmaskert. Een citaat uit de niet in behandeling genomen aangifte:

Ik zal de blik in zijn ogen nooit vergeten. De ogen van een psychopaat. Een roofdier. Opengesperd door een bijna onbeheersbare woede. Toen ineens verscheen er een triomfantelijke grijns op zijn gezicht. Het is het gedrag die ik zo vaak in de ogen van homomannen heb gezien. Krankzinnige seksverslaafde idioten. Tot alles in staat. Ook moord.

Tonnen in euro’s hebben Zilveren Kruis en het Wilhelmina ziekenhuis in Assen uitgegeven om mijn mond te snoeren met rechtszaken. Ze zijn een systeemonderdeel van het satanistisch, nazistisch, netwerk in de overheid dat me vanaf 2002 belaagt. In dat jaar werd Oscar Dros korpschef van de regiopolitie Drenthe. Vrijwel direct raakte ik daar mijn baan kwijt omdat ik Joodse roots heb en homoseksueel ben. Er is dus een religieus motief.

Bijna zonder uitzondering zijn de leden van dit netwerk vrijgemaakt gereformeerd. Ze omarmen nog steeds de fundamentalistische standpunten van de Nederduitse gereformeerde kerk die racistisch, dus antisemitisch, en ook homofoob zijn.

Uitgelicht

De Loten (3)

De anonieme “rechter” van de @RNoordNL heeft @Infomedics_nl naar aanleiding van mijn conclusie van dupliek in staat gesteld om daarop te reageren.
Daarop heb ik die wegens bewijsbare vooringenomenheid gewraakt.
In het wrakingsverzoek leg ik uit waarom.

De sporen van het satanistische, nazistische, (pedofielen)netwerk lopen steeds naar Sneek. De stad die door één van haar vorige bewoners, de voormalig schaakgrootmeester Yge Visser niet voor niets “Snake” wordt genoemd.
Het is de geboorteplaats van de burgemeesters Oebele Brouwer en Sicko Heldoorn. Om een paar pionnen te noemen. Heldoorn was burgemeester van het Dutroux-stadje Assen toen daar mijn economisch bestaan werd verwoest.


De voormalig OvJ van het @OM_NoordNL Oebele Brouwer, bekend van de zaak Marianne Vaatstra, is burgemeester van de gemeente @achtkarspelen.
Rudmer Slagman, de “gerechtsdeurwaarder” die de dagvaarding in deze procedure heeft uitgebracht heeft zijn kantoor dan ook in Buitenpost.
Uh, het verbaast niet dat ze donateur zijn van de stichting:

Kinderen van de Voedselbank‘.

Uitgelicht

Henk

Zijn achternaam is Bolt. Ik noem hem geen Henk Bolt maar Schurk Bolt.
Hij was mijn wijkagent in Assen. Daarom vroeg ik hem om hulp tegen discriminatoir gepest van mijn buren in de Kochstraat. Hij deed niets.
Helemaal niets. Waarschijnlijk in opdracht van zich als nazi’s gedragende “christelijke” chefs.

Ongetwijfeld gaven die brigadier Henk Bolt ook de opdracht om dit meinedige proces-verbaal op te stellen waarin hij op ambtseed verklaart dat ik in overleg met hem had afgezien van het doen van aangiftes tegen mijn buren.
Meineed, want hij weigerde ten overstaan van mij in het politiebureau aan de Balkengracht in Assen om die op te nemen.

Schurk Bolt is rijkelijk beloond voor zijn gelieg. Want hij is geen wijkagent meer.
Hij is nu – hou je vast – Senior medewerker intake en service Korpscheftaken.
Promotie voor Schurk Bolt die zich als een nazi heeft gedragen.


Uitgelicht

@WZA_Ziekenhuis (2)

Omstreeks de eeuwwisseling werd ik vanwege allergieklachten geopereerd in het Wilhelmina-ziekenhuis in Assen; een septumcorrectie. Op de operatietafel ging het fout. Een zware longontsteking. Vier dagen intensive care.
Het was kantje boord.

Nu weet ik dat er een moordaanslag op me is gepleegd en ook waarom. Geïnjecteerd met zeer waarschijnlijk het lymfanoom virus van een schaap en een leukemievirus van een rund. Waarmee in de jaren ’80 ook de genocide op Amerikaanse homoseksuelen is gepleegd. Waarmee tijdens de Groningse HIV-zaak jongens en mannen zijn geïnjecteerd die daarvoor naar seksfeesten waren gelokt. Een door mensen gemaakte virus. Geïnjecteerd door homohaters met een bijbels motief, niet door homoseksuelen onder elkaar.

Wie waren er maatschappelijk ongewenst? De homoseksuelen. In New York, Los Angeles, Houston en San Francisco. Zij waren het doel. Ze kregen in de jaren 70 en ’80 hepatitis. Ze kregen dit door hepatitis B-vaccins.
Er werd met het Aids-virus gevaccineerd. Dat zat ook in een “pokken-vaccin”.

Aids krijg je als dat virus wordt overgedragen in je bloed. Door injectie of transfusie. Maar je kunt GEEN aids krijgen door seks, zoenen of iets anders.
Zelfs als je bloedt door anale seks, kun je geen aids krijgen.

De aanslag in het ziekenhuis op mij is gepleegd door het satanistische, nazistische, pedofielennetwerk. Omdat ik Joods en homoseksueel ben.
Hun aanhangers zijn vooral te vinden in de vrijgemaakt gereformeerde kerk.
En werken in heel de justitiële keten.

Lees deze e-mail aan HovJ Diederik Greive van het OM Noord-Nederland over de institutionele discriminatie, de overheidsterreur, waarmee ik te maken heb sinds ik in 2002 bij de politie in Assen werd weggepest.

Uitgelicht

De Loten (2)

Oplichters bij Infomedics beweren dat ik een factuur van tandartspraktijk
De Loten uit Sneek onbetaald heb gelaten.

Dit is hun dagvaarding.

Dit is mijn conclusie van antwoord.

Dit is hun conclusie van repliek.

En dit is mijn mondsnoerende conclusie van dupliek.
Met in productie 1, mijn e-mail aan HovJ Diederik Greive van het @OM_NoordNL over het injecteren van homoseksuelen tijdens de Groningse HIV-zaak met een militair vaccin
dat Aids veroorzaakt.

En in productie 2 het schandalige vonnis van Titus Hoogslag, die zichzelf heel misschien nog rechter waant, maar niets anders is dan een systeempuppet van het satanistische, nazistische, pedofielennetwerk.

Ook deze politieke rechtszaak wordt tegen mij gevoerd door de leden van dat netwerk.

Uitgelicht

@oscardros

Oscar is in een gereformeerd gezin geboren. Hij begon zijn carrière bij de Rijkspolitie in Oude Pekela.
Het dorp dat toen wereldberoemd werd door de Clownsaffaire.
Met elkaar en andere mensjes seksende Vrijmetselaars (en/of satanisten).
Aldus mijn Rotary-schoonfamilie aldaar.

Oscar werd in het najaar van 2002 korpschef van de regiopolitie Drenthe.
Daar was ik plaatsvervangend management-assistent en informatiemedewerker.
Hij werkte mij direct de deur uit. Streng-gereformeerden hebben religieuze moeite met Joden en homoseksuelen.
En ik ben beide.

Dit is deel 1 over een rechtsstaat-ondermijnend fascistisch netwerk.
Geïnspireerd door “oude scheppingsmotieven“.
Zoals het voorkomen van raciale vermenging en gelykstelling.
Met geweld voorkomen ze dat hun cultuur wordt uitgewist.


Uitgelicht

@CAK_Zorgpremie

De Toeslagenaffaire is bij veel mensen wel bekend. Onzichtbare ambtenaren plegen discriminatoire misdrijven tegen burgers. Dat doet het CAK met mij ook.
Ze gedragen zich als nazi’s. Volgens deze twee beschikkingen van de Belastingdienst heb ik geen zorgverzekering. Dat klopt, want die ik heb met terugwerkende kracht vernietigd. Dat heeft de Belastingdienst dus geregistreerd.

Elke burger kan een overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter met terugwerkende kracht vernietigen als er sprake is van bedrog of misbruik van omstandigheden (art. 3.44/3.49/3.50 BW).

In mijn situatie is het zo dat de rechtsvoorloopster van Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, met mijn zorgverzekering heeft gefraudeerd. Fraude is wettelijk gezien bedrog. Hoe dat is begonnen staat in het artikel over het Wilhelminaziekenhuis in Assen op deze blog.

Kern van de zaak is dat ik vanaf 2002 word belaagd door een netwerk van religieuze fascisten. Die zijn in het Openbaar bestuur gepositioneerd op sleutelposities. Ze maken zich schuldig aan haatmisdrijven, onder te verdelen in financieel-economische misdrijven, geweldsmisdrijven, maar ook in seksuele misdrijven, zoals pedofilie, danwel het afdekken daarvan.

Het CAK houdt sinds mei 2020 ineens de bestuursrechtelijke zorgpremie in op mijn uitkering bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Ik moet dus gedwongen premie betalen voor een verzekering die niet meer bestaat. Dit is een goed voorbeeld van ambtelijke corruptie.
Want het gebeurt met opzet.

Het CAK misbruikt een bestuursrechtelijke bevoegdheid voor een doel waarvoor die bevoegdheid niet is verleend (art 3.33 BW verbod van détournement de pouvoir). Dit komt uit de koker van het justitiële pedofielennetwerk. Het heeft te maken met mijn verklaringen over Norbert Hoogers, de voormalig divisievoorzitter van Zilveren Kruis Achmea.

Uitgelicht

Nazi’s

Wie zegt dat er in Nederland nazi’s zijn geïnfiltreerd in het Openbaar bestuur wordt voor gek verklaard. Maar het is waar. In 2002, toen ik voor de recherche in Assen ging werken, werden er door een leidinggevende voor het eerst in mijn leven hatelijke opmerkingen gemaakt over mijn Joodse roots. Dat ik Joods ben weet ik sinds 1977. Het werd me verteld door de notaris die de nalatenschap van mijn biologische moeder heeft afgewikkeld.

De huidige nazi’s zijn, meestal net als toen, afkomstig uit orthodoxe kringen: de (vrijgemaakt) gereformeerden en Roomsen. Het is een netwerk, en hun leden zijn gepositioneerd op sleutelposities in de ambtenarij. Ze maken misbruik van hun macht om, onder andere, Joden op slinkse wijze, enorm dwars te zitten.

Voorbeelden van bekende Joden waarvan ik zeker weet dat ze door nazi’s zijn “dwarsgezeten” zijn Bram Peper, Abraham Moszkowicz, Arthur Gotlieb, Maurice de Hond, én Jacobus van der Zee, ikzelf dus.

Een eeuwenoud patroon is dat nazi’s door middel van ontrechting uit zijn op de bezittingen van Joden. Op deze blog staan een aantal voorbeelden hoe dat in zijn werk gaat. Een nieuw voorbeeld is dat nazi’s bij justitie in Noord-Nederland mijn gestolen auto aan de dader cadeau willen doen.

Ontrechting is een proces dat – anders dan diefstal en roof – erop is gericht om specifieke categorieën mensen uit de rechtsorde te verwijderen door hen systematisch aan te tasten in hun capaciteiten om als rechtssubject aan het rechtsverkeer deel te nemen. (Rechtsfilosoof W. Veraart).

Uitgelicht

Hans

Hans werkt bij een regionaal bestuursorgaan in Noord-Nederland. Daar is hij best een hoge. Hij houdt van homo-bdsm en liet zich kennelijk fotograferen in een positie die in die scene gebruikelijk is. Een foto van zo’n sessie verscheen in de voor iedereen vrij toegankelijke fotogalerij van een Facebook-vriend.

Waarschijnlijk was het niet de bedoeling dat de foto zou worden gepubliceerd.
Het is beslist een compromitterende foto. Die het einde van zijn loopbaan zou kunnen betekenen. Misschien is de foto geld of (het verzwijgen van) informatie waard.

De partner van Hans was werkzaam op de afdeling psychiatrische epidemiologie van een universitair ziekenhuis. Was, want hij kwam om het leven bij een nogal raadselachtig ongeluk.

Uitgelicht

@WZA_Ziekenhuis

Met een spooknota van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen begon de belaging van het (gereformeerde, satanische) pedofielennetwerk in Drenthe.

Als informant van de Belgische politie ontdekte ik in Assen de Nederlandse vertakkingen van de in de Runderkamp-papers besproken Belgische zaak Marc Dutroux; verborgen ruimtes in een school en een kerk waarin kinderen werden gegijzeld, ernstig mishandeld, en verkracht. Bekende zaken zijn die van ‘Frank’, Chanel Naomi Eleveld, en Niels Offereins. ‘Frank’ is de zoon van een voormalig voorganger van GKV ‘De Voorhof’. Chanel Naomi woonde op een steenworp afstand van CBS ‘De Tamboerijn’, en Niels was een leerling van die school.

De Belgische vrachtwagenchauffeur Michel Stockx heeft in Assen gewoond.
Hij werd veroordeeld voor meerdere zaken van kinderontvoering.


Toen Groene Land Achmea in Meppel, de rechtsvooroopster van Zilveren Kruis Achmea, de spooknota in rekening bracht als achterstallige premie begon ‘Achmea Gate’; het provinciale pedofielennetwerk bleek onderdeel te zijn van het landelijke.

‘Achmea Gate’ is ontstaan als gevolg van systeemcorruptie. In deze zaak verleenden leden van steeds dezelfde kerk, de vrijgemaakt gereformeerde, elkaar wederrechtelijk diensten op basis van wederkerigheid. Immers, deze zedenzaken en de corruptie die daar het gevolg van is zouden niet alleen enorme reputatieschade toebrengen aan de vrijgemaakt gereformeerde kerk, maar ook aan hun broeders en zusters in heel de justitiële keten die hebben geholpen om de deksel op de doofpot te houden. En dat zijn er nogal wat.

Wordt vervolgd.

Uitgelicht

Haatzaaien

Sinds juli 2015 woon ik in Hindeloopen, een prachtig, oud, Fries stadje. Bij heel wat mensen is bekend dat ik de kroongetuige ben in wat is gaan heten de ‘zaak Demmink‘; het justitiële pedofielennetwerk. De politie is een integraal onderdeel van dat netwerk. De politie belaagt mij omdat ik over voor de overheid schadelijke informatie beschik.

Wijkagenten vervullen een belangrijke rol bij het onder druk zetten van het “doelwit”. In mijn straat, de Stads Weide, vertelde een wijkagent aan een paar buurtbewoners dat ik een veroordeelde pedofiel ben. Laster. Haatzaaien. Een zeer ernstig ambtsmisdrijf.

Het gevolg is dat ik door een paar buurtbewoners niet meer word gegroet, en zelfs word uitgescholden. Kinderen slaan op de vlucht als ze me zien aankomen. Haatzaaien is een zeer ernstige vorm van psychische mishandeling.


Het meest ernstige gevolg was nog wel dat een buurtgenoot me probeerde aan te rijden. In de aangifte die ik daarvan bij de politie deed weigerde de verbalisant de reden voor de aanslag op te nemen. De aangifte werd vervolgens niet in behandeling genomen.

En mijn gemeente? Die weigert om me te beschermen.

Uitgelicht

Dirk

Dirk van Binsbergen was de advocaat van René Lancee. Die was in 1996 politiechef van Schiermonnikoog. Dirk raakte vermist op 31 augustus 2000. Tijdens zijn vermissing heeft de politie in opdracht van OvJ Monte van Capelle een dossier met zedenzaken van Lancee uit zijn kantoor gestolen, met daarin onder andere de misbruikaffaire op CBS ‘De Tamboerijn’ in Assen. De stad waar Van Capelle later hoofdofficier van justitie werd.

De ongeveer 16-jarige dochter van Lancee zou op het eiland seksueel zijn misbruikt. Rijksrechercheur Reinoud Koster zou in verhoor met haar daarover een proces-verbaal hebben opgesteld waarin zij haar vader en andere eilandbewoners beschuldigt. Maar dat p-v werd volgens bronnen bij justitie niet door haar ondertekend. Toch liet Van Capelle hem met veel machtsvertoon oppakken.

De staat moest aan Lancee een schadevergoeding van ongeveer een miljoen gulden betalen. Carrières van hoge ambtenaren bij het ministerie van justitie sneuvelden.

Een rol in het geheel speelt een hotel op Schiermonnikoog met een Duitse naam. Van daaruit loopt het spoor weer naar de stad Groningen, naar Van Capelle c.s.

Reinoud Koster, die tijdens het onderzoek de indruk heeft gewekt pedofiel te zijn, werd luttele maanden voor de moord op de eveneens 16-jarige Marianne Vaatstra raadslid in de gemeente Kollumerland, de gemeente waar zij tot haar dood heeft gewoond.

In juli 2001 werd Dirk opgedregd uit het Van Starkenborghkanaal.
Vermoord door het justitiële pedofielennetwerk.

En Monte van Capelle? Hij is nu “rechter” in Noord-Nederland.

 

Uitgelicht

Remon

Remon Bruinsma uit De Westereen werd op 1 januari 2018 gevonden in het water tussen de Prinsentuin en het Rengerspark, bekende mannenontmoetingsplaatsen in Leeuwarden. Hij was precies 1 maand vermist.

remon en onbekende jongenHandgebaren

Remon en de jongen links op de foto maakten op de avond van de vermissing handgebaren met een seksuele betekenis. Het lijkt er op dat Remon door satanisten (mogelijk voor een date) naar de plaats des onheils is gelokt.

Dénis Heinen (26) uit Soest werd 4 maanden later in het Van Harinxmakanaal bij Franeker gevonden. Hij verbleef met een vriend op een zeilboot in de haven.
Dénis zou ook zijn verdronken.

Uitgelicht

Simeon Wammes, autodief

Simeon, HR-stagiair bij Arrow Electronics, woonde op 10 september 2016 bij zijn gescheiden moeder Jeanette Wiersma in Elst, Gelderland. Op die dag heeft hij samen met zijn moeder en opa Aart Wiersma, toen woonachtig aan de Hofsingel 27 in Arnhem, ingebroken in het huis van mijn de dag ervoor onder verdachte omstandigheden overleden pleegmoeder Jannie (Jantje) van Woudenberg-Wiersma aan de Esperantolaan 32 bg in Arnhem.

Op 10 september 2016 dus hebben Simeon, Jeanette, en Aart haar Renault Clio en de tenaamstellingscodes gestolen en werd Simeon tenaamgestelde, geen eigenaar. Dat was en bleef ik, want ik ben de enig erfgenaam van mijn pleegmoeder. De wetgever maakt namelijk onderscheid tussen tenaamstelling en eigendom.

De (zwarte) politie, waarbij ik aangifte van diefstal deed, deed heel bewust niets. Omdat ik Joods ben. Het was een hate crime. Institutioneel antisemitisme.
En dat begon in 2002 toen ik bij de recherche van de regiopolitie Drenthe werkte en daar vertelde dat ik Joods ben.

Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendom en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap.

Pas in november 2019 droeg de advocaat van Aart Wiersma, Joris Joosten, de auto van mijn moeder aan mij over. Op 6 december 2019 wilde ik de auto op mijn naam zetten. Dat mislukte omdat Simeon Wammes een valse aangifte van diefstal had gedaan en de auto in beslag werd genomen door de politie van Nijverdal. Hoewel ik de politie direct schriftelijk heb laten weten dat ik de eigenaar ben, gaven ze de auto weer aan hem mee. 

Nijverdal valt onder de politie Eenheid Oost-Nederland. Politiechef van deze eenheid is Oscar Dros. Hij was in 2002 korpschef van de regiopolitie Drenthe waar ik, zoals gezegd, werknemer van de divisie recherche was. Totdat Oscar Dros in dat jaar werd geïnstalleerd. 

Lees ook deze longread over de verdachte dood van
Jantje van Woudenberg-Wiersma.

Uitgelicht

Hate crime

Hate crime zijn geweldsmisdrijven en andere misdrijven primair ingegeven door racisme, vreemdelingenhaat, religieuze intolerantie, of door vooroordelen tegen mensen met een beperking, hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Door de Toeslagenaffaire weten we dat de overheid etnisch profileert.
Steeds meer gekleurde Nederlanders beklagen zich over institutioneel racisme. Meer dan 250.000 burgers, vaak met etnische roots, stonden op zwarte lijsten bij de Belastingdienst. Zo werden ze buiten de maatschappij en de rechtsstaat gezet.

De zaak Mitch Hendriques ligt nog vers in het geheugen. Meer recent zijn de racistische uitlatingen van een app-groep bij de Rotterdamse politie.
Joden betalen al jaren zelf voor de beveiliging van hun instituten, ondanks het toegenomen antisemitisme. In Assen, een vorige woonplaats met een grote Molukse bevolkingsgroep, wordt nogal eens gesproken over Moeilukkers en Mislukkers.

Ik ben Joods en homoseksueel. Sinds 2002 heb ik te maken met hate crime gepleegd door politie & justitie. In dat jaar werkte ik als informatiemedewerker en plaatsvervangend management-assistent van de divisie Recherche voor de regiopolitie Drenthe. Toen bekend werd dat ik “anders” ben werd ik er uit gewerkt door mijn vrijgemaakt-gereformeerde chefs die handelden vanuit hun geloofsovertuiging. De toenmalige korpschef van de regiopolitie Drenthe, de heer
J.F.H. van den Berg, ontkent de bij hem gemelde discriminatie niet.

Een voormalig werknemer van de Friese politie, dat nu deel uitmaakt van de politie Eenheid Noord-Nederland, beklaagt zich in de NRC ook over zijn gereformeerde chefs. Bij de politie is er een omerta met betrekking tot discriminatie op de werkvloer. 

In Noord-Nederland vormen werknemers in heel de justitiële keten geen afspiegeling van de samenleving, hoewel daartoe een politiek-morele noodzaak bestaat. Bij alle tegen mij gepleegde hate crime waren de op sleutelposities gepositioneerde daders dan ook vrijgemaakt-gereformeerd: gemeente- en politieambtenaren, gerechtsdeurwaarders, officieren van justitie, rechters en raadsheren. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het verschijnsel systeemcorruptie.

In zijn nieuwjaarsrede van 2016 stelt Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, dat afspiegeling van de samenleving in de rechterlijke macht betekenis heeft, maar de afwezigheid daarvan ook. Waarvan akte.

De door mij bekendgemaakte zaken waarbij er sprake is van systeemcorruptie vormen slechts het topje van een ijsberg. De culminatie van een geheel van feiten hebben, in strijd met de openbare orde, geen ander doel dan om mij uit rancune en haat persoonlijk te treffen, om mijn leven te ruïneren. 

Op deze blog heb ik al een aantal tegen mij gepleegde hate crime besproken.
Nieuwe zullen nog volgen. 

Uitgelicht

Andrea

In 1993 werd Andrea Luten uit het Drentse Ruinen vermoord. Wat het meest opvalt in deze zaak is dat justitie haar nagels, spijkerbroek, en een bij haar lichaam gevonden condoom is kwijtgeraakt. In 2002 was er een verdachte: Richard K.
Er was geen dna-match, hij ontkende, en dus gaf OvJ Meine Geerds de rechercheurs opdracht om foutief te verbaliseren. Zodat hij toch zou worden veroordeeld. Dat mislukte. Richard werd vrijgesproken.

In 2010 werd Henk F. uit Hoogeveen gearresteerd op basis van een dna-match zegt Rik Carmio van de politie. Onmogelijk, want in 1993 kon met gevonden dna-materiaal maar één test worden gedaan. Maar de truuk werkte bij Henk F. Hij bekende. Hij zegt Andrea oraal te hebben verkracht, daarbij ook te zijn klaargekomen maar, ook die sporen ontbraken.

In dit artikel wordt de moord op Andrea uitgebreid besproken. 

Uitgelicht

De Loten

Na de verhuisbus van Boersma in Winsum Gn. hebben de satanistische, nazistische, pedofielen weer wat nieuws bedacht. Een onbetaalde tandartsrekening (vriendjes van René Dijkstra?). Want als je verklaringen aflegt over pedofielen word je niet daarvoor vervolgd. Nee, je wordt langzaam economisch gewurgd door de terroristen van de incassobranche: pedofielen, gerechtsdeurwaarderskantoren, en rechtbank.
Maar wel heel stilletjes. Zodat het niet teveel opvalt. Daar is wat tegen te doen. Publiceren. Ontmaskeren van criminelen.

Dit is de ongeblurde dagvaarding. Die werd uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder die zijn kantoor heeft in de gemeente waar de satanist Oebele Brouwer burgemeester is. En dit is de conclusie van antwoord met productie 1, en 2.

Uitgelicht

Sonny is wel vermoord

Sonny was een Groningse travestiet en prostituee. Hij werd op 1 december 2014 gewurgd door Erik van V. Die voelt zich als een vis in het water in het Groningse pedonetwerk want hij is een pedo. Hij werkt bij de Groninger Archieven waar hij ook zou waken over die van het OM (bij voorkeur over in beslag genomen kinderporno voor wetenschappelijk onderzoek).

Erik zou ook bevriend zijn met Jacques d’Ancona en Albert Katoen. U weet wel, de bedenker van een voetbaltoernooi voor jongetjes tot 17 jaar en de voormalig eigenaar van een bordeel met minderjarige shemales waar een voormalig raadsheer met een tiny p (hoi Joris) zich liet naaien.

Sommige pedo’s hoeven nooit bang te zijn dat ze worden vervolgd. Dat hebben we bij René Dijkstra van Mondzorg Bedum wel gezien. Wat heel bijzonder is, is dat de uitspraak van het hof om Erik niet te vervolgen nooit openbaar is gemaakt.
Niet door het hof. Niet door het Openbaar Ministerie. En ook niet door de advocaat van Erik.

Uitgelicht

@KoenVoskuil

Ik weet het zeker. Koen Voskuil en ook Chris Klomp van het Algemeen Dagblad zijn gekochte journalisten. Gekocht, waarschijnlijk door de AIVD. Voskuil en Klomp hebben heel bewust misleidende, leugenachtige, informatie over de zaak Demmink in omloop gebracht.

In dit artikel in de Nieuwe Revu, waarin ik  lasterlijk prostitué word genoemd,  staat het volgende.

Ik volg de zaak al jaren op de voet, maar heb die naam nooit eerder in een rechtszaak gehoord. Ik wil er wel bij zeggen dat ik juist de verklaring van Koos van Woudenberg met de nodige scepsis heb aangehoord. Het viel me eigenlijk meteen al op dat bepaalde dingen die hij beweerde, niet kunnen kloppen. Zo claimde hij eind jaren zeventig als minderjarige prostitué in dat bewuste appartement te zijn misbruikt. Maar die flat is pas in 1995 gebouwd.

Voskuil was persoonlijk aanwezig bij mijn getuigenverhoor op 18 april 2016.
Van dat verhoor is door de griffier een proces-verbaal opgemaakt. Hoewel ik bewijsbaar niets over een in 1995 gebouwd appartement heb gezegd, legt hij mij dat wel in de mond.

Het wordt steeds duidelijker. De taak van de MSM is om burgers te bedonderen, om de feiten te verdraaien.

 

Uitgelicht

Mondzorg Bedum

De fraudezaak Mondzorg Bedum is te bestempelen als een van de grootste corruptieaffaires in Noord-Nederland. Drie aangiftes tegen de onbevoegd als tandarts werkende René Dijkstra met bewijs voor diplomafraude, titelfraude, en  computervredebreuk werden door politie en justitie in opdracht van nazistische, satanistische, pedofielen in het ronde archief gegooid: ze worden niet beoordeeld schreef de gescripte politiechef Sylvia Louwes. Geen middel werd onbenut gelaten om René Dijkstra in bescherming te nemen. Want hij liet de kindertjes in Gambia weer lachen. Onder andere.

Lees hier het hele onderzoek naar Mondzorg Bedum.

Uitgelicht

De HIV-zaak

Volgens Wim D. die is veroordeeld voor zijn aandeel in de HIV-zaak waren er meer dan vijftig personen betrokken bij het ‘prikken’ met HIV-besmet bloed. Waaronder medewerkers van justitie. Hij verwoordt dat in dit interview als volgt:

Er zijn tijdens het onderzoek en de verhoren namen van mannen gevallen, die niet eens zijn gehoord. Medewerkers van justitie bijvoorbeeld. Wij zijn er uitgepikt. Justitie heeft de zaak beperkt tot veertien slachtoffers en drie hiv-monsters. Maar de groep die er bij betrokken is geweest, is vele malen groter. Ik schat meer dan vijftig mensen.

Een van die medewerkers heet Jan Broere. Hij werkte bij de rechtbank Assen, later bij die van Groningen. Hij was in Assen een collega van de door de rechtbank van Groningen ingevlogen rechters Schoemaker en Kager die daar dit vonnis hebben gewezen, ook naar aanleiding van zijn aangifte. Hij beweert daarin tijdens een ‘HIV-feestje’ met een injectienaald te zijn besmet.

Vanwege de directe en indirecte betrokkenheid van meerdere medewerkers van de rechtbank van Groningen bij de HIV-zaak kon de rechtszaak om de schijn van partijdigheid te voorkomen niet in die rechtbank worden gevoerd. Maar dat is dus, met een listige kunstgreep, wel wat er is gebeurd. Er moest dan ook wel het een en ander onder de pet blijven. Bijvoorbeeld dat de jongste slachtoffers nog minderjarig waren- en misbruikende daders in dienst van justitie.

Onthoud de naam Kager, op haar kom ik nog terug.

 

Uitgelicht

Dutroux in Assen

In de Runderkamp Papers wordt de vraag gesteld of de Belgische zaak Marc Dutroux vertakkingen had in Nederland. Die vraag kan bevestigend worden beantwoord. In Assen woonde de in Lochcristie geboren Michel Stockx. Hij is veroordeeld voor meerdere zaken van kinderontvoering en moord. Hij heeft ook in het Friese Franeker gewoond, en ook daar vergreep hij zich aan kinderen. 

De affaire Dutroux kenmerkt zich door het ontvoeren en gijzelen in verborgen ruimtes van kinderen gevolgd door seksueel misbruik (door hooggeplaatsten).

Chanel Naomi Eleveld is volgens justitie op 21 juli 1999 door Jan S. (net als Michel Stockx vrachtwagenchauffeur) meegelokt en een dag later door hem gewurgd.
Dat klopt niet. Jan S. is mogelijk wel bij de zaak betrokken maar hij heeft Chanel Naomi niet vermoord.

Stockx zou zijn vermoord in de gevangenis van Scheveningen.

Het meisje is ongeveer 14 dagen lang vastgehouden en seksueel misbruikt in een verborgen ruimte in CBS ‘De Tamboerijn’ in Assen. Die school stond op een steenworp afstand van haar ouderlijk huis,  een rijtjeswoning. Daarna is ze in de kruipruimte van de woning van Jan S. gelegd, een buurman. Zo is hij er in geluisd. 

Chanel Naomi kan ook niet 14 dagen in die kruipruimte hebben gelegen vanwege de bijna tropische temperaturen  tijdens de periode dat ze vermist was.

Op ‘De Tamboerijn’ zijn tientallen kinderen in de kelder misbruikt, waaronder de in 2004 van de Martinitoren gegooide Niels Offereins en een latere leerling van mijn autorijschool Rijbijkoos.

Lees ook het verhaal van Frank. Ook hij werd vastgehouden en seksueel misbruikt in een verborgen ruimte, nu in de ‘De Voorhof’, een kerk van de vrijgemaakt gereformeerden in de wijk Marsdijk in Assen.

Uitgelicht

Tom

De zeventienjarige Tom woonde met zijn moeder in de buurt van Bolsward nadat ze was verhuisd uit de omgeving van het dorp Oudwoude. Tom werd dood in een weiland gevonden, een paar dagen nadat hij niet was thuisgekomen na een avondje stappen. Geen duidelijke doodsoorzaak, maar in zijn bloed wel een te hoge dosis stimulantia.

Volgens goed ingevoerde informanten, waaronder een oud-klasgenoot, gebruikte Tom drugs en leverde hij seksuele diensten aan mannen. Dat levert een nieuwe aanwijzing op in welke richting een mogelijke dader alsnog zou kunnen worden gevonden. Een voormalig arbeidstherapeut ook uit de buurt van Bolsward, en bovendien met een opmerkelijke kennis van stimulantia, zegt dat hij contact met Tom heeft gehad.

Uitgelicht

Roof

Op 22 oktober 2019 werd een groot deel van mijn inboedel geroofd door gerechtsdeurwaarder Tom Pothof uit Zutphen. Zogenaamd in opdracht van ing. A. van der Voort uit Zwolle, de oprichter van de Stidag. Maar Arnold van der Voort is dood, hij lag in augustus van dat jaar al in een hospice aan de Hollewandsweg in Zwolle. Terminaal, en dement onder andere door hersenbloedingen.

Zie in deze video hoe Tom Pothof samen met medewerkers van Dolmans calamiteitenbeheer mijn bezittingen rooft.

Tom Pothof heeft om de roofoverval te kunnen plegen op briefpapier van de Stidag een valse inboedelakte opgemaakt, de handtekening van Van der Voort vervalst, en een geldlening verzonnen. De politie in Bolsward weigert in overleg met het OM in Groningen om aangifte op te nemen: het pedofielennetwerk

 

 

Uitgelicht

Frank Wieland

Frank Wieland was advocaat en rechter in Groningen. Daar leerde ik hem kennen via ene Auke. Die woonde aan de Korreweg in een studentenwoning. Daar was Frank tussen de middag regelmatig te gast voor betaalde ontmoetingen met minderjarige jongens. Met Auke gaat het heel goed. Hij woont Dallas even buiten Groningen. Hij behoort ook tot de intimi van Jacques d’Ancona en Hans Langhout.
Die stonden respectievelijk aan de wieg van Eurovoetbal en de stichting Help Direct. Werkelijk niets in die wereld is wat het lijkt.

Frank Wieland legde Willem Holleeder levenslang op. Een opmerkelijk vonnis. Want geen direct bewijs en overal belangen. Hoe chantabel was Frank Wieland?

Uitgelicht

Rijbijkoos

Rijbijkoos was de naam van mijn autorijschool die ik begon nadat ik bij de recherche van de Regiopolitie Drenthe was weggepest. Mijn gereformeerde chefs hadden geen behoefte aan een Jood, en al helemaal niet aan een homoseksuele.
Mijn autorijschool is door religieuze nazi’s bij het stadskorps van Assen opzettelijk kapot bekeurd.

Vervolgens hebben ze me mijn huis in Assen uitgepest.

Wordt vervolgd.

Uitgelicht

Bewindvoerder Roland R.

Roland R. staat meer dan waarschijnlijk voor R. Rosenkamp, voormalig bewindvoerder in Sneek.  Hij zou tot een jaar cel zijn veroordeeld omdat hij een miljoen euro van zeker 10 onder bewind gestelde personen zou hebben verduisterd. Waaronder zeker 10 cliënten van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Het vonnis is niet gepubliceerd en de regionale pers zwijgt in alle talen, waarschijnlijk omdat ze de verantwoordelijke ambtenaren bij de rechtbank en de gemeente moet sparen.

Er waren al veel langer klachten over Rosenkamp, maar rechter Rob Giltay had het te druk met hem de hand boven het hoofd houden. Giltay rollebolt overigens met de directeur van een ander bewindvoerderskantoor in Friesland.
En bewijst haar verticale diensten in de vorm van beschikkingen.

Rosenkamp zou zijn gevlucht naar Portugal. Volgens een zeer goed ingevoerde informant zou de politie bij hem ooit kinderporno hebben gevonden maar is hij daarvoor niet vervolgd. En weer een andere bron zegt dat Rosenkamp wegens een veroordeling voor het bezit van kinderporno niet in bezit was van een VOG.

Uitgelicht

Oplichter

Mr. T.K. Hoogslag van de rechtbank Noord-Nederland is een oplichter.
Want volgens zijn vonnis waarmee hij een zeer ernstig ambtsmisdrijf heeft gepleegd heeft deze ‘geldgierige Jood’ ondanks het ontbreken van een schriftelijke huurovereenkomst wél een verhuisbus gehuurd bij garage Boersma in Winsum Gn.

Lees ook de conclusie van antwoord en de conclusie van dupliek.
Waar Hoogslag wijselijk maar niet op ingaat. Omdat de sporen opnieuw lopen naar het nazi-pedofielennetwerk. En omdat hij daar deel van uitmaakt.

Uitgelicht

Twee broers

De moordbroers uit Hoogeveen worden ze genoemd. Veroordeeld voor het doden van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Jan en Greet Veenendaal uit Exloo.  Berend liet op de fatale dag zijn hondjes uit in een bos dat bekend staat als een mannenontmoetingsplaats. In de reportage ‘Levenslang‘ van KRO-NCRV 2Doc is te zien dat een broer Jan Veenendaal bij zijn voornaam noemt.
Ze kenden elkaar dus. Maar waarvan dan? En hoe zat dat met Berend Smit?
De zaak werd gedraaid door zedenofficier Henriëtte Louwes.

Voor een uitgebreide beschouwing klik hier

Uitgelicht

Zorgfraude

Bij zorgfraude denk je al gauw aan een frauderende burger die een zorgverzekeraar heeft opgelicht. Maar een burger kan ook worden opgelicht door een zorgverzekeraar, zoals in  deze zaak waarin Zilveren Kruis Achmea – waarvan Norbert Hoogers jarenlang een topman was – samenspant met het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Een eerdere publicatie waarin bewijs werd getoond voor de fraude werd verboden door kort geding-rechter Griffioen van de rechtbank Noord-Nederland. Overheidscensuur omdat deze zaak rechtsreeks te maken heeft met het justitiële pedofielennetwerk in Noord-Nederland. 

Uitgelicht

Poging moord 3x

‘Dat is het risico. Als je onderzoek doet naar en verklaringen hebt afgelegd over het justitiële pedofielennetwerk dan calculeer je dat in.’ Dat zei iemand toen uit een technisch onderzoek bleek dat mijn auto was gesaboteerd in de voorwielophanging. Daarna is er nog tweemaal geprobeerd om me van het leven te beroven.

  1. Sabotage van mijn auto;
  2. Aangifte poging moord door Fernando Santing uit Beilen;
  3. Aangifte poging moord door René Dijkstra van voorheen Mondzorg Bedum.

Ad 1:
Mijn auto werd onderhouden en gerepareerd door Honda Borghstede in Assen.
Het TÜV in Apeldoorn voerde een technisch onderzoek uit nadat ik na hard remmen op de snelweg van de weg was geraakt. Uit het onderzoek blijkt dat er twee verschillende voorveren waren gemonteerd. De beschadigingen aan de verstevigingen van de carrosserie zijn veroorzaakt door dat ongeluk.

Ad 2:
Op 4 december 2015 probeerde Fernando Santing me in mijn woning in Hindeloopen te vermoorden. Hij sloeg mij meerdere malen hard tegen mijn hoofd. Om mijn woning binnen te dringen deed hij zich voor als gerechtsdeurwaarder van AGIN Pranger in Assen. Fernando Santing is niet vervolgd en mijn aangifte is door het OM Noord-Nederland niet in behandeling genomen.

Ad 3:
Op donderdag 28 maart 2019 probeerde René Dijkstra mijn woning in Hindeloopen binnen te dringen. Buurtbewoners hebben tegen de ter plaatste gekomen politie verklaard dat hij: ‘Mijn hoofd er af zou slaan’. Zonder hoofd kun je niet verder leven. René Dijkstra is niet aangehouden en mijn aangifte is door het OM Noord-Nederland niet in behandeling genomen.

Als informant van de Belgische politie heb ik onder andere informatie verzameld over het pedofielennetwerk in de gereformeerd vrijgemaakte kerk. In twee gebouwen van die geloofsgemeenschap in Assen, een school en een kerk, waren verborgen ruimtes waarin kinderen zijn vastgehouden en seksueel werden misbruikt. De daders worden beschermd door eveneens gereformeerde broeders en zusters bij politie en justitie zoals de OvJ’s Meine Geerds, Liesbeth de Ruiter en Terry Akkerman. 

Uitgelicht

OvJ Henk Mous

Henk Mous is via de Amsterdamse politie en het OM in Groningen opgeklommen tot officier van justitie bij het Landelijk Parket. Mous kreeg landelijke bekendheid door de zaak Marianne Vaatstra. De zaak die net zo hard stinkt als zijn achterwerk. 

In de NRC vertelt Mous in geuren en kleuren over zijn werk als politieman op de Amsterdamse Wallen. Wat er niet in staat is dat hij door zijn collega Jos Theunissen werd geïntroduceerd bij de jongensprostituees in de Bijlmer. Wat er ook niet in staat is dat er volgens oud-straathoekwerkers van de stichtingen De Regenboog en Streetcornerwork onder de jongens onrust ontstond toen Mous seksuele diensten van hen verlangde.

Ik herinner me ook een zaak van een onderwijzer die op school stiekem jongens onder de douche filmde.

Ongetwijfeld kennen Mous en ‘veldwerker’ Rafael Beth elkaar. Beth werkte overigens niet voor de GG&GD maar voor stichting De Regenboog. Daar werd hij ontslagen omdat hij jongens mee naar huis heeft genomen. Iemand die misschien wat onderbelicht is gebleven is de voormalig drugspastor van De Regenboog: Ricus Dullaert. 

Mous was ongetwijfeld een suspect in het Rolodex-onderzoek naar het justitiële pedofielennetwerk. Hoe chantabel is Henk Mous?

Uitgelicht

Chris Klomp

Chris Klomp presenteert zich als journalist en is ook bij zijn vakgenoten niet geheel onomstreden. Want hij heeft uitgesproken standpunten over pedofielen, en daar zijn nogal wat mensen over gevallen. Het lijkt er steeds op dat hij pedofielen in bescherming neemt. Dat zou ook kunnen blijken uit dit artikel waarin hij mijn geloofwaardigheid als Kroongetuige in de zaak Demmink onderuit probeert te halen. Het gaat om het tekstfragment hieronder.

Professor Ger van Roon woonde inderdaad in een flatje in Amsterdam Noord, maar dat gebouw is pas in 1995 gebouwd, zo blijkt uit gegevens van het kadaster. Het is dus de vraag in welk appartement Van Woudenberg in 1982 zou zijn geweest. 

In het proces-verbaal dat van mijn verklaring is opgemaakt zeg ik letterlijk dat ik op 13 á 14-jarige leeftijd in het bordeel van professor Ger van Roon ben geweest, en in 1982 ben gaan samenwonen. Bijzonder toch hoe Klomp zaken door elkaar haalt.

Het Rolodex-onderzoek draaide om kindermisbruik in Amsterdam, gepleegd door onder andere topmannen binnen het ministerie van Justitie. Het onderzoek draaide op niets uit omdat de betrokkenen zijn gewaarschuwd. Wat veel mensen niet weten is dat een aantal van hen naar de stad Groningen is vertrokken waaronder de toenmalige jongensprostituee Job te Boekhorst van escortbureau He & She en officier van justitie Henk Mous, bekend van de zaak Marianne Vaatstra. Daar ging het kindermisbruik gewoon door. Wie ook prominent in Groningen aanwezig was? Chris Klomp.

Uitgelicht

Maarten Wienbelt

Maarten Wienbelt was bestuurder van het Senioren Woonfonds. Was. Want er is iets gebeurd. Toen hij nog in functie was beloofde hij op Twitter om door mij gemaakte beheerskosten van het door het fonds gekochte “vrijmetselaarskasteel” ‘Les Loges’ in 61250 Hauterive in France te vergoeden. Hij is zijn toezegging niet nagekomen.

Op het voormalige chateau van de Almelöers Kees en Vera Blok ben ik vanaf half december 2019 zo’n twee maanden met onderbrekingen de beoogde beheerder geweest totdat de gemeente Súdwest-Fryslán, waarvan ik toestemming had gekregen om daar een halfjaar te werken, begin februari 2020 ineens dreigde mijn Participatiewet-uitkering te beëindigen en ik halsoverkop terug moest.
Heel bijzonder.

En ja, Maarten, natuurlijk ben ik nog steeds boos op je.
Je komt je belofte niet na. Bijzonder kwalijk.

Naschrift september 2020. Waarschijnlijk ben ik door satanisten naar dat kasteel gelokt met als doel om me uit de weg te ruimen.

Uitgelicht

Jantje Wiersma

Jantje van Woudenberg-Wiersma was mijn pleegmoeder. Ze woonde tot haar dood op 9 september 2016 aan de Esperantolaan in Arnhem. Ze werd gewurgd door haar broer Aart, een pedofiel. Zijn gelijknamige zoon sprong om die reden in 1990 voor de trein. Het was hem te doen om haar nalatenschap die mij toekwam omdat ik haar enig erfgenaam ben. Hij  gunde mij die niet. Daarom stal hij haar spaargeld en auto. Justitie gunde mij de nalatenschap ook niet omdat ik verklaringen over elite-pedofielen heb afgelegd, zoals officieren van justitie en rechters; ze verdomden het om mijn aangiftes tegen Aart en zijn dochter Jeanette in behandeling te nemen. En veroordeelden mij omdat ik de waarheid heb verteld over hoe ik door hen ben opgelicht.

Lees hier meer over de moord op mijn pleegmoeder.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag